Åkra-info

Epost@akra


Vil du ha eigen Åkra-epostadresse?

For knappe kr 300,- pr. år kan du få ein pop-konto, dvs. ein virtuell postboks du kan henta ned eposten frå, på forma nesten-kva.du-vil@"åkra".

For knappe kr 50,- pr år kan du få eit alias (vidaresending), på forma fornamn.etternamn@"åkra". (Du kan også få initial av mellomnavn, fornamn.m.etternamn@"akra".)

(Der det står "åkra" meinast det akra.rl.no, akra.no, åkra.no eller aakra.no. Du kan altså velgja.)

Det er også mogleg å få seg eit subdomene, td firma.åkra.no - enten som enkel vidaresending av webadresse, eller som full delegering (fungerer som vanleg domene mht web og epost).

Kva du treng for å vera tilgjengeleg på epost:

Dersom du er interessert så ta gjerne kontakt med

Åkra-info

bestilling@akra.rl.no

(NB: alle prisar er eks.mva.)


[ Hovudside | Åkrabuar | Om Åkra | Eigen epost? | Lenker | Gjestebok ]
www@akra.rl.no